Konkurs poetycki „Może ja też będę poetą?”

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z podległymi filiami organizuje konkurs pod nazwą „Może ja też będę poetą?”
Konkurs skierowany jest do czytelników GBP w Ostrowie i podległych filii w Skrzyszowie, Kamionce i Ociece oraz pozostałych mieszkańców gminy Ostrów.

Zostanie on przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

  • Grupa I – dzieci i młodzież od 12 do 16 roku życia
  • Grupa II – od 17 roku życia i dorośli.

Przedmiotem konkursu jest własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju, poświęcony dowolnej tematyce.

> Pobierz regulamin <

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.
Zapraszamy do udziału w konkursie.