Konkurs „Może ja też będę poetą? – edycja II”

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z podległymi filiami organizuje II edycję konkursu „Może ja też będę poetą?”

Hasło tegorocznego konkursu brzmi „To lubię…”. Liczy się własna, szeroko pojęta interpretacja podanego tematu, rozwijanie wyobraźni i talentów literackich.

Konkurs skierowany jest do czytelników GBP w Ostrowie i podległych filii w Skrzyszowie, Kamionce i Ociece oraz pozostałych mieszkańców gminy Ostrów. Zostanie on przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

Grupa I – dzieci i młodzież od 12 do 16 roku życia
Grupa II – od 17 roku życia i dorośli.

Przedmiotem konkursu jest własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, niezgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju, poświęcony powyższej tematyce.

Prace przyjmowane będą od 10.07.2020 r. do 10.09.2020 r.

Regulamin do pobrania

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.
Zapraszamy do udziału w konkursie.