Biblioteki znów otwarte

WAŻNE!
Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy”.

W związku z tym Biblioteki w Gminie Ostrów zostają otwarte dla czytelnika zgodnie ze stałym harmonogramem godzin.

W bibliotece może przebywać jednocześnie z bibliotekarzem:
⏺ GBP Ostrów – 3 osoby (tel. 17 745 10 13)
⏺ Filia Skrzyszów – 3 osoby (tel. 17 145 16 06)
⏺ Filia Kamionka – 2 osoby (tel. 17 223 30 99)
⏺ Filia Ocieka – 2 osoby (tel. 17 223 57 43)
Prosimy pamiętać o obowiązkowych maseczkach i dezynfekcji rąk.
Zapraszamy !