Czytelnik Roku 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z podległymi filiami po raz pierwszy wybrała „Czytelnika Roku”  Podział grup wyglądał następująco:
Grupa I – czytelnicy 0-9 lat
Grupa II – czytelnicy 10-15 lat
Grupa III – czytelnicy 16+
Wśród zarejestrowanych czytelników w każdej bibliotece wyłoniono zwycięzców. Czytelnikami Roku 2020 zostali:
Grupa I –  Ostrów: Zofia Mazur, Skrzyszów: Eliza Kołodziej, Kamionka: Franciszek Brudz, Ocieka: Wiktoria Kaczor
Grupa II – Ostrów: Agnieszka Osika, Skrzyszów: Anna Mosior, Kamionka: Gabriela Haracz, Ocieka: Zuzanna Bajor
Grupa III – Ostrów: Wanda Helma, Skrzyszów: Anna Kołodziej, Kamionka: Elżbieta Zagaja, Ocieka: Bernadeta Kasprzyk

Dodatkowo, z racji możliwości korzystania przez czytelników z księgozbioru kilku bibliotek, wybraliśmy „Czytelnika Roku Gminy Ostrów”. Są to:Zofia Mazur – grupa I, Zuzanna Bajor – grupa II i Wanda Helma – grupa III.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.

Postanowiliśmy także wyróżnić osoby, które systematycznie odwiedzają nasze biblioteki, pokazując, że ich przyjaźń z książką nie jest chwilowa, a literatura zajmuje ważny punkt w sposobie spędzania wolnego czasu.
GBP w Ostrowie wyróżnia: Izabelę Łomnicką, Julię Sypień, Lenę Sypień, Pawła Wdowika, Katarzynę Mądro, Małgorzatę Kopeć, Grzegorza Ciskała.
GBP filia w Skrzyszowie wyróżnia: Filipa Kędziora, Krystiana Ziemińskiego, Ewę Kubis,
GBP filia w Kamionce wyróżnia: Igora Rząsę, Małgorzatę Pazdan, Kingę Haracz, Jana Rozmusa,
GBP filia w Ociece wyróżnia: Nikolę Wójtowicz, Emilię Nogaj, Sylwię Żurek-Stec.

Dziękujemy za tak częste wizyty, pamiętając, iż bez was, drodzy czytelnicy, istnienie biblioteki straciłoby sens.

Wymienione osoby otrzymają pamiątkowe dyplomy a „Czytelnicy Roku Gminy Ostrów” także nagrody.

Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszej przyjaźni z książką oraz satysfakcji z czytanej lektury!