Spotkanie autorskie

Dnia 25 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się spotkanie autorskie z panem Waldemarem Wilkiem, autorem tomiku poezji pt. „Niepodległa”.
Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie klasy ósmej z Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Ostrowie wraz z Panią Martą Kuraś nauczycielką języka polskiego.
Pan Waldemar Wilk to lokalny poeta, piszący wiersze o tematyce patriotycznej. Aktywny społecznik, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ (chorąży sztandarowy), Orkiestry Dętej Ropczyce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest laureatem wyróżnień literackich, konkursów i publikacji.

Podczas spotkania poeta przeczytał młodzieży swoje wiersze, czym przybliżył trudną historię naszej ojczyzny. Opowiedział o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z poezją i jak duże wsparcie otrzymał od swojej mamy, nauczycieli i wychowawców. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała tak wierszy, jak i ciekawych opowieści poety. Na koniec Pan Waldemar zachęcił uczniów do podjęcia prób pisania utworów i zaoferował swoją pomoc.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dziękujemy Panu Waldemarowi Wilkowi za przedstawienie nam swojej twórczości a Pani Marcie i młodzieży za przybycie i wysłuchanie prelekcji.