Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

We wrześniu 2021 roku przypadała setna rocznica urodzin Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie zorganizowała konkurs literacki pt. „W przyszłość z Lemem”. Konkurs polegał na napisaniu własnego opowiadania science-fiction a skierowany był do uczniów klas VI, VII, VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ostrów.

Spośród autorów dostarczonych prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

Miejsce IJulia Świder, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce.
Miejsce IIZuzanna Bajor, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece.
Miejsce IIIKatarzyna Brandys, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy.

Opowiadania twórcze, które dostarczono do bibliotek w Gminie Ostrów cechowały się doskonałą wyobraźnią autorów oraz głębokimi rozważaniami na temat dalszych losów naszego świata i podróży kosmicznych. Była to wspaniała forma uczczenia wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

O terminie rozdania nagród laureatów poinformujemy telefonicznie.