Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym, 7 czerwca 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”. Konkurs organizowany był w celu uhonorowania Mikołaja Kopernika jako Patrona Roku 2023, a skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostrów, a także dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych z terenu Gminy Ostrów.

Konkurs został przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – uczniowie klas IV – VI (wpłynęło 44 prace)
Grupa II – uczniowie klas VII – VIII (wpłynęło 12 prac)
Jury w czteroosobowym składzie oceniło anonimowe prace konkursowe w skali od 1 do 10, gdzie 10 stanowiło maksymalną liczbę punktów. Oceny jury zostały zsumowane i wyłoniono zwycięzców.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:
Grupa I – uczniowie klas IV – VI
Miejsce I – Kamila Rudny SP Ostrów (praca nr 39)
Miejsce II – Amelia Krupa SP Ostrów (praca nr 37)
Miejsce III – Martyna Ochab SP Wola Ociecka (praca nr 17), Maja Stręk SP Ostrów (praca nr 33), Wiktoria Szpara SP Ostrów (praca nr 36)
Grupa II – uczniowie klas VII – VIII
Miejsce I – Agnieszka Osika SP Ostrów (praca nr 12)
Miejsce II – Oliwia Paruch SP Ostrów (praca nr 10)
Miejsce III – Nikola Plezia SP Ostrów (praca nr 4)
Wyróżnienie – Julia Zięba SP Ostrów (praca nr 5)

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom w terminie 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w Konkursie.