Spotkanie z laureatami konkursu plastycznego

19 czerwca 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się spotkanie z laureatami konkursu plastycznego „Okładka dla Andersena”.

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia wręczyli Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg oraz Zastępca Dyrektora CKiB Gminy Ostrów Anna Wdowik.
Jeszcze raz dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.