Odwiedziny przedszkolaków w GBP w Ociece – lipiec 2019