Kontakt

 

Biblioteka Publiczna w Ostrowie

Ostrów 215, 39-103 Ostrów, Województwo Podkarpackie

Anna Wdowik – Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów

Tel. (17) 745 10 13
biblioteka.ostrow@ostrow.gmina.pl

 

Filia Ocieka
Filia Skrzyszów
Filia Kamionka
Ocieka 343, 39-104 Ocieka
(17) 22 35 743
Skrzyszów 100, 39-103 Ostrów
(17) 745 16 05
Kamionka 69, 39-122 Kamionka
(17) 22 33 099

 


Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Ostrów
39-122 Kamionka 69
tel./faks 17 2233134
sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl