„Czytam i recytuję” – konkurs recytatorski

18 listopada 2019r. w Kamionce odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Czytam i recytuję”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie i podległe filie.
Konkurs skierowany był do dzieci klas I – III Szkół Podstawowych Gminy Ostrów.

Spośród uczestników jury wybrało zwycięzców:
I miejsce: Wiktoria Stachnik z Kozodrzy,
II miejsce: Dawid Lisek z Ostrowa,
III miejsce: Laura Kubas z Woli Ocieckiej.

Komisja przyznała także dwa wyróżnienia:
– dla Adriana Pieprzaka z Kozodrzy
– dla Gabriela Chmury z Ocieki.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe publikacje i dyplom.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie oraz serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Dziękujemy także Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce, pani Jadwidze Łomnickiej za udostępnienie sali do przeprowadzenia konkursu.