Kreatywny Dzień Kobiet

8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji w Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się spotkanie z czytelniczkami i mieszkankami Gminy Ostrów.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz podarował piękne, czerwone róże, a Pani 𝐴𝑙𝑒𝑘𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝐵𝑎𝑙, lokalna poetka i pisarka, odczytała swoje wiersze pt. „Życzenia” oraz „Kobieta”, które zostały przygotowane na tę okoliczność:

„…Kiedy trzeba silna, słaba, kiedy trzeba…
Kobieta – inspiruje, nęci i zachwyca.
Przysłana tu przez Boga, tak jak anioł z nieba,
oziębia i ogrzewa, wieczna Tajemnica…”

Ten fragment wiersza Pani Aleksandry posłużył za inspirację do wykonania postaci kobiety-anioła metodą decoupage na podobraziu co sprawiło, że tegoroczny 8 marca był naprawdę 𝑲𝒓𝒆𝒂𝒕𝒚𝒘𝒏𝒚𝒎 𝑫𝒏𝒊𝒆𝒎 𝑲𝒐𝒃𝒊𝒆𝒕.