Filie

Poniżej prezentujemy dane kontaktowe do naszych bibliotek oraz ich zdjęcia. Godziny otwarcia placówek dostępne są w osobnej zakładce  >tutaj<.


Ostrów

 • Adres: Ostrów 215, 39-103 Ostrów
 • Telefon: (17) 745 10 13
 • Bibliotekarz: Anna Wdowik, Sabina Kipa
 • E-mail: biblioteka.ostrow@ostrow.gmina.pl
 • Zasoby biblioteczne: 13 740 woluminów


Ocieka

 • Adres: Ocieka 343, 39-104 Ocieka
 • Telefon: (17) 22 35 743
 • Bibliotekarz: Marzena Jaksan
 • E-mail: biblioteka.ocieka@ostrow.gmina.pl
 • Zasoby biblioteczne: 7 302 woluminów


Skrzyszów

 • Adres: Skrzyszów 100, 39-103 Ostrów
 • Telefon: (17) 745 16 05
 • Bibliotekarz: Katarzyna Gotkowska
 • E-mail: biblioteka.skrzyszow@ostrow.gmina.pl
 • Zasoby biblioteczne: 6 745 woluminów


Kamionka

 • Adres: Kamionka 69, 39-122 Kamionka
 • Telefon: (17) 22 33 099
 • Bibliotekarz: Joanna Bąk
 • E-mail: biblioteka.kamionka@ostrow.gmina.pl
 • Zasoby biblioteczne: 7 085 woluminów