Czytelnik Roku 2021 – konkurs

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie ogłasza konkurs na „Czytelnika Roku 2021”

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2021”

  1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215 oraz podległe filie w Kamionce, Skrzyszowie i w Ociece.
  2. Czas trwania konkursu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 styczniu 2022r.
  3. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki.
  4. Zwycięzcy wyłaniani są w trzech kategoriach czytelniczych : Grupa I – czytelnicy 0-9 lat, Grupa II – czytelnicy 10-15 lat, Grupa III – czytelnicy 16+
  5. Każda placówka biblioteczna indywidualnie wyłania czytelnika z największą liczba wypożyczeń wśród zarejestrowanych osób nadając tytuł „Czytelnika Roku”. Dodatkowo, spośród osób wypożyczających (niejednokrotnie w kilku bibliotekach gminy Ostrów) zostanie wytypowany „Czytelnik Roku Gminy Ostrów”.
  6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej karty czytelnika (co oznacza, że młodsi użytkownicy wypożyczający książki na kartę rodziców lub rodzeństwa nie mogą przystąpić do Konkursu).
  7. Podstawowym kryterium oceny i przyznaniem tytułu jest największa liczba wypożyczonych książek.
  8. Najlepsi czytelnicy z każdej biblioteki otrzymają dyplomy pamiątkowe. Nagrody książkowe/rzeczowe otrzymują „Czytelnicy Roku Gminy Ostrów”.

Lista nagrodzonych czytelników będzie prezentowana na stronie internetowej www.bpostrow.eu oraz na profilu Fb „Biblioteki w Gminie Ostrów”.