Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 19.03.2021 r., poz. 512) i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, biblioteki publiczne mogą być otwarte dla użytkowników od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

„Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy”.
W związku z tym, Biblioteki w Gminie Ostrów zostają otwarte dla czytelnika zgodnie ze stałym harmonogramem godzin.
W bibliotece może przebywać jednocześnie z bibliotekarzem:
⏺ GBP Ostrów – 3 osoby (tel. 17 745 10 13)
⏺ Filia Skrzyszów – 3 osoby (tel. 17 145 16 06)
⏺ Filia Kamionka – 2 osoby (tel. 17 223 30 99)
⏺ Filia Ocieka – 2 osoby (tel. 17 223 57 43)
Prosimy pamiętać o maseczkach i dezynfekcji rąk.
Zapraszamy!