Spotkanie z laureatami konkursu literackiego

„Nie ma wiedzy bez wyobraźni i nie ma wyobraźni bez wiedzy”  (1995, Świat według Lema)

15 grudnia 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się spotkanie w wąskim gronie laureatów konkursu literackiego „W przyszłość z Lemem”.

Pan Jacek Róg – Zastępca Wójta Gminy Ostrów, w imieniu Wójta złożył zwycięzcom podziękowanie za udział w konkursie oraz pogratulował wspaniałej myśli twórczej i uzdolnień literackich, a następnie razem z Kierownik GBP w Ostrowie, Panią Bogusławą Kołodziej wręczył zwycięzcom nagrody i dyplomy.

Po części oficjalnej był skromny poczęstunek i rozmowy w miłej atmosferze.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!